måndag 4 juni 2012

International Polar Year Conference

Efter några väldigt intensiva veckor på jobbet tänkte jag försöka sammanfatta allt som hände under konferensen i Montréal samt tillhörande workshops.

Career Development Workshop: From knowledge to Careers
Konferensen började med en 2-dagars workshop, anordnad av APECS (Association of Polar Early Careers Scientists). Workshopen bestod av flera seminarier om bland annat Outreach, non-Academic Careers, Proposal Writing och Management.

Målet med workshopen var att hjälpa tidiga forskare att utveckla nödvändiga färdigheter eller kunskaper som kan vara bra att ha när man ska jobba i internationella grupper och/eller med  polarforskningsområden. Tyvärr var inte workshopen inte så interaktiv, utan bestod mest av föreläsningar... och inte så mycket diskussioner. Detta trots att man gång på gång blev påmind om hur viktigt det är att nätverka. Jag var ändå ganska nöjd med helgen och om inte annat så fick jag i alla fall några nya kontakter och möjligheten att delta på ett IASC gruppmöten.

Här är några punkter som jag tog med mig från de olika seminarierna. 
 • människor lever i utsatta och utmanande miljöer i Arktis, en stor skillnad från resten av världen!
 • kunskap kan berätta hur du gör för att utveckla miljön, utan att förstöra naturen
 • Politik = freden mellan problem och lösning (vet inte om jag håller med alltid...)
 • Det kommer alltid finnas behov för bevisbaserad kunskap i den allmänna debatten
 • Relevant information måst nå debatten för man ska kunna göra bra beslut.
 • Det finns ett behov av en "translation function", så befolkningen kan förstå forskningen
 • Det finns en stor skillnad i tidsskala - politiker tänker kortsiktigt (mandat), medan forskare tänker långsiktigt!
 • Samhällets behov måste influera din forskning - men samtidigt måste det vara forskning me hög kvalitet!
 • Vilken sort information krävs för att göra bra beslut? Det borde finnas en stolthet i att göra beslut baserad på ny kunskap och fakta från forskningen.
 • Pre-reviewed science = den bästa vetenskapen som politiker kan få!
IASC Atmospheric Science Working Group Meeting
IASC är en internationell organisation som står för International Arctic Science Committee och inom organisationen finns det flera arbetsgrupper såsom Terrestial, Marine, Cryosphere, Atmosphere och Social & Human. Alla dessa grupperna hade möten under IPY-konferensen.

Jag är väldigt tacksam för att jag fick möjligheten att närvara vid atmosfärgruppens sammanträde och det var intressant att få vara med och lyssna när mer erfarna forskare har diskussioner om framtidens forskningsprojekt. Det nämndes även flera gånger, vikten av att blanda in yngre forskare i gruppens planer och visioner. Vi fick ställa flera frågor och även komma med synpunkter, men det hierarkiska universitetsvärlden som finns i flera länder märkes fortfarande tydligt... Dessutom lade jag märke till att det var väldigt få kvinnor i kommittén.

Jag fick intrycket av att framtidens projekt handlar mycket om att öka antalet atmosfäriska observationer i Arktis, både i form av kampanjer med hjälp av forskningsfartyg och mer långsiktiga stationer på land eller bojar. Över det Arktiska Havet finns det egentligen bara data från ett fåtal expeditioner, varav bara en av dem var över ett helt år. Det är för lite om vi ska kunna lära oss något mer om det arktiska klimatet och hur atmosfären är kopplad till resten av systemet.

Just nu är den huvudsakliga vetenskapliga frågan (som driver alla andra) den minskande havsisen och hur detta påverkar andra delar av systemet, både regionalt, men även globalt. Denna frågan återkom även senare under konferensen, såklart. Vi måste få en bättre förståelse för var det är för processer som driver den ändringen som vi ser i Arktis, samt vilka processer som samverkar tillsammans.

jag fick även lära mig lite mer om alla de olika forskningsprojekten som är på gång eller redan görs i Arktis. Bland annat finns det även ett intresse av att förbättra vädermodellerna för Arktis, inte bara klimatmodellerna... detta eftersom vi kommer se en ökning av trafik i detta området, både kommersiellt och forskningsmässigt. Då är det viktigt att ha bra väderprognoser tillgängliga.

Till sist fick jag även veta lite mer om diverse möten, workshops och konferenser som händer under året. Om man bara har finansiering och tid, så skulle man kunna på allt möjligt. Men det gäller att hitta en balans mellan att åka på möten och diskutera vetenskap och nätverka och att jobba hemma och faktiskt producera ny vetenskap.

IPY Conference 2012
During 5 days in the end of April, 3000 people gathered in Montreal to discuss polar science, both natural science, social science, politics and journalists. There were many many parallel sessions, so unfortunately I couldn't see them all. Instead I focused on the atmospheric science, with some influence of oceanography, remote sensing and climate in general. I will try and summarized some of the points made during the talks that I visited. However, this is only my interpretation and view of the conference.
 • The gobal polar connections is something that we have to work on. Reasons and consequences of the changes comes from the whole world - Bob Corell
 • The thermodynamic momentum in the climate system is the reason why we are already in a difficult situation - Bob Corell
 • As a mean over the whole region, Arctic suffers >2 times more then the global average (climate change)! - Bob Corell
 • Some islands already experience 1-2 m sea level rise, since the ocean is not evenly spread over the planet! - Bob Corell
 • Energy, population, economy, climate change & impacts are all connected.
 • The mystery of the sea ice loss can either be explain by the preconditioning (thickness & age), the winds, transport, warm air, clouds or the cloud-albedo effect - Don Perovich
 • They all did it, together. 70% due to thermodynamics and 30 & due to dynamics - Don Perovich
 • The surface energy balance is needed to explain the Arctic Amplification...
 • The longwave radiation is different between sites in the Arctic during the summer, but similar during other seasons (clouds?) - Shupe
 • The radiatively properties of clouds are strongly coupled with the presence of liquid water.
 • Factors changing the albedo: cloud fraction, cloud height, effective radius, phase, optical depth - X. Wang
 • Clouds have a damping effect on the surface temperature - X. Wang
 • By using MODIS for clear-sky conditions it's possible to estimate the surface albedo in the Arctic - Radkevich

Inga kommentarer: